Henkilöautojen ensirekisteröintimäärä kasvoi helmikuussa

Helmikuussa rekisteröitiin 10 616 uutta henkilöautoa, mikä on 14,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Autoalan odottama, tulossa olevan autoveron korotuksen aiheuttama tilapäinen myynnin kasvu näkyi selvästi helmikuun rekisteröintimäärässä. Huhtikuun alussa voimaantuleva autoveron muutos nostaa hiilidioksidipäästöiltään yli 110 g/km olevien autojen autoveroa. Alle 110 g/km CO2-päästöisten autojen autovero laskee, mutta tällaisten autojen osuus tarjolla olevista autoista on tällä hetkellä vain noin viisi prosenttia. Keskihin-taisen ja keskipäästöisen auton autovero nousee vajaa tuhat euroa.

Vuoden alusta lukien henkilöautoja on rekisteröity 24 884 kappaletta, joka on 7,8 prosent-tia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Vaikka tämä myynnin kasvu on ny-kyiseen taloustilanteeseen nähden kohtalaisella tasolla, se ei riitä nuorentamaan Suomen iäkästä henkilöautokantaa. Rekisterissä olevien henkilöautojen keski-ikä Suomessa on 12,3 vuotta ja keskimääräinen romutusikä 20,4 vuotta. Liikenneturvallisuuden ja ympäris-tön kannalta autokannan uudistuminen olisi tärkeää, sillä uudet autot ovat huomattavasti turvallisempia ja vähäpäästöisempiä kuin vanhat autot.

 

Pakettiautoja rekisteröitiin reippaasti

 

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin helmikuussa 1 241 kappaletta, mikä on 28,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Tammi–helmikuussa pakettiautokauppa on su-junut 15,3 prosenttia viime vuotta paremmin ja pakettiautoja on ensirekisteröity 2 504 kappaletta.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin helmikuussa 257 kappaletta, mikä on 0,8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden alusta lukien on ensirekisteröity 574 kuorma-autoa, mikä tarkoittaa 3,4 prosentin kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Uusia linja-autoja rekisteröitiin helmikuussa 28 kappaletta ja vuoden alusta lukien 49 kap-paletta. Linja-autokauppa on tammi–helmikuussa 5,8 prosenttia jäljessä viime vuodesta.

Katso rekisteröintitilasto

Mäkelän Autotalot | Mainos

Mäkelän Autotalot toimivat Keski-Uudellamaalla Järvenpäässä kolmessa toimipisteessä, Mäkelän Kone Kielokadulla, Mäkelän Auto Salpatiellä ja korikorjaamo Alhotiellä. Mäkelän Kone Oy on perustettu vuonna 1987 ja Mäkelän Auto Oy jo vuonna 1947.

Mäkelän Autotalot on näin ollen yksi Suomen vanhimmista autoliikkeistä. Menestyksen takana ovat ammattitaitoinen henkilökunta ja korkealuokkaiset tuotteet. Automerkkejämme ovat Mäkelän Koneessa Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Peugeot, Ford ja Mitsubishi ja Mäkelän Autossa Saab, Opel, Chevrolet, Skoda ja Citroën.

Mäkelän Autotalot on kahdellatoista merkillään Keski-Uudenmaan suurin uusien autojen vähittäiskauppias. Automyynnin lisäksi toimintamme toinen tukijalka on luotettava huolto-, varaosa- ja peltikorjaamopalvelu. 

 

 

Yhteystiedot

Mäkelän Auto Oy

Avoinna:
arkisin 9.00-18.00
la 10.00-14.00
Salpatie 1-3
04410 Järvenpää
puh (09) 5495 2200
fax (09) 5495 2258
Saab
Opel
Chevrolet
Skoda
Citroën

Mäkelän Kone Oy

Avoinna:
arkisin 9.00-18.00
la 10.00-14.00
Kielokatu 1
04430 Järvenpää
puh (09) 5495 2500
fax (09) 5495 2558
Fiat
Chrysler
Jeep
Dodge
Peugeot
Mitsubishi

Mäkelän Auto Oy

Alhotie 10
04430 Järvenpää
puh (09) 5495 2200
fax (09) 279 00050
Korikorjaamo