Henkilöautojen ensirekisteröintimäärä kasvoi helmikuussa

Helmikuussa rekisteröitiin 10 616 uutta henkilöautoa, mikä on 14,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Autoalan odottama, tulossa olevan autoveron korotuksen aiheuttama tilapäinen myynnin kasvu näkyi selvästi helmikuun rekisteröintimäärässä. Huhtikuun alussa voimaantuleva autoveron muutos nostaa hiilidioksidipäästöiltään yli 110 g/km olevien autojen autoveroa. Alle 110 g/km CO2-päästöisten autojen autovero laskee, mutta tällaisten autojen osuus tarjolla olevista autoista on tällä hetkellä vain noin viisi prosenttia. Keskihin-taisen ja keskipäästöisen auton autovero nousee vajaa tuhat euroa.

Vuoden alusta lukien henkilöautoja on rekisteröity 24 884 kappaletta, joka on 7,8 prosent-tia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Vaikka tämä myynnin kasvu on ny-kyiseen taloustilanteeseen nähden kohtalaisella tasolla, se ei riitä nuorentamaan Suomen iäkästä henkilöautokantaa. Rekisterissä olevien henkilöautojen keski-ikä Suomessa on 12,3 vuotta ja keskimääräinen romutusikä 20,4 vuotta. Liikenneturvallisuuden ja ympäris-tön kannalta autokannan uudistuminen olisi tärkeää, sillä uudet autot ovat huomattavasti turvallisempia ja vähäpäästöisempiä kuin vanhat autot.

 

Pakettiautoja rekisteröitiin reippaasti

 

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin helmikuussa 1 241 kappaletta, mikä on 28,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Tammi–helmikuussa pakettiautokauppa on su-junut 15,3 prosenttia viime vuotta paremmin ja pakettiautoja on ensirekisteröity 2 504 kappaletta.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin helmikuussa 257 kappaletta, mikä on 0,8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden alusta lukien on ensirekisteröity 574 kuorma-autoa, mikä tarkoittaa 3,4 prosentin kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Uusia linja-autoja rekisteröitiin helmikuussa 28 kappaletta ja vuoden alusta lukien 49 kap-paletta. Linja-autokauppa on tammi–helmikuussa 5,8 prosenttia jäljessä viime vuodesta.

Katso rekisteröintitilasto