Järvenpää ja Kerava eivät kaipaa pormestaria – Järvenpäässä osa ehdokkaista rukkaisi silti johtamisjärjestelmää

Selkeä enemmistö Keski-Uusimaan vaalikoneeseen vastanneista Järvenpään ja Keravan kuntavaaliehdokkaista ei pidä pormestaripäätöksen tekemistä tarpeellisena ensi vaalikaudella.

KESKI-UUSIMAA | Järvenpää ja Kerava eivät kaipaa johtoonsa pormestaria, katsoo selkeä enemmistö Keski-Uusimaan vaalikoneeseen vastanneista kuntavaaliehdokkaista. Päätöstä pormestarimalliin siirtymisestä ei ole tarpeen tehdä ensi vaalikaudella, katsoo Keravalla 80 prosenttia ja Järvenpäässä 75 prosenttia vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista.

Pormestaripäätöksen tekemisen puolesta äänestäisi seuraavan neljän vuoden aikana Järvenpäässä 23 prosenttia ja Keravalla 16 prosenttia vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista. Kannoistaan epävarmoja ehdokkaita on Keravalla neljä prosenttia ja Järvenpäässä kaksi prosenttia.

Keravalla selkeimmin pormestarimallia vastustavat suurimmat valtuustoryhmät sosialidemokraatit ja kokoomus.

– Pormestari on turha näin pieniin kaupunkeihin, Ilkka Lavas (kok.) perustelee.

– On hyvä kaupunginjohtaja, Jukka Nissinen (kok.) perustelee.

– Yhdelle ihmiselle keskittyisi erittäin paljon poliittista valtaa. Riskinä on, että politiikka henkilöityisi liikaa ja asiantuntemus ehkä kaventuisi, Maija Länsimäki (sd.) perustelee.

On hyvä kaupunginjohtaja.

Vasemmistossa ja vihreissä vastustus ei ole lainkaan yhtä vahvaa, vaikka niissäkään ei katsota pormestaria Keravalle tarvittavan lähivuosina.

– Jos lain mukaan olisi mahdollista jatkossa valita pormestari suoralla kansanäänestyksellä, saattaisin kannattaa sitä mallia, Pia Lohikoski (vas.) katsoo.

– Jos Helsingissä osataan valita pormestari, niin miksei meillä Keravallakin? Tämä lisää kuntalaisen mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin asioihin, pormestarimallia varovaisesti kannattava Eero Forstén (vihr.) perustelee.

– Keravalla ei ole sille tarvetta tällä hetkellä. Uusi kaupunginjohtaja on vasta valittu, Tuusulassa pormestarimallia kannattanut ja sieltä vastikään Keravalle muuttanut Tuija Reinikainen (vihr.) katsoo.

Järvenpäässä jyrkimmin pormestarimallia vastustavat RKP, SKP ja keskusta. Vihreät ja vasemmisto sen sijaan suhtautuvat ajatukseen varovaisen kielteisesti. Moni ehdokas uudistaisi Järvenpään johtamisjärjestelmää.

– Järvenpäässä tarvitaan hieman parannuksia nykyiseen hallintomalliin. Se, miten esimerkiksi hallituksen puheenjohtajan ajankäyttö huomioidaan paremmin oman työn kanssa, vaatii uudistusta, Tomi Passi (kesk.) perustelee mutta katsoo, että pormestarimalli ei ole oikea ratkaisu.

Järvenpäässä tarvitaan parannuksia nykyiseen hallintomalliin.

– Mielestäni nykyinen johtamisjärjestelmämme toimii kohtalaisen hyvin. Seurataan rauhassa muiden pormestarimallikokeiluja ja tutkiskellaan asiaa niiden valossa 2020-luvulla, Mikko Taavitsainen (ps.) linjaa.

– Asia vaatisi perusteellisempaa tutkimista ja suunnittelua uudesta mallista Järvenpäässä. Sitä ei ole tehty, varovaisen kielteisesti pormestarimalliin suhtautuva Tarja Edry (kesk.) perustelee.

– Malliin siirtymistä on harkittava Järvenpäässä tarkkaan ja sen hyviä sekä huonoja puolia punnittava huolellisesti, Mikko Vesterinen (vihr.) perustelee.

Osa ehdokkaista katsoo, että kuntaliitos voisi tuoda pormestarille töitä Keski-Uudellamaalla.

– Keski-Uudenmaan kuntien (Järvenpää, Kerava, Tuusula) tulee aloittaa yhdistymisneuvottelut ja ratkaista hallintomalli samassa yhteydessä, järvenpääläisehdokas Satu Tuominen (plus) katsoo.

Keski-Uusimaa kysyi ehdokkailta, tulisiko Järvenpäässä ja Keravalla tehdä ensi vaalikauden aikana päätös pormestarimalliin siirtymisestä. Järvenpäässä kysymykseen vastasi 233 ehdokasta ja Keravalla 174 ehdokasta.

Vaalikoneeseen vastanneet äänestäjät suhtautuvat ehdokkaitakin kriittisemmin pormestarimalliin Keravalla ja Järvenpäässä. Järvenpäässä pormestaripäätöksen pöydälle nostamista seuraavan neljän vuoden aikana vastustaa 79 prosenttia ja Keravalla 82 prosenttia vastanneista äänestäjistä. Asiaa kannattaa Järvenpäässä 18 prosenttia ja Keravalla 15 prosenttia vastanneista äänestäjistä. Kannoistaan epävarmoja on kummassakin kaupungissa kolme prosenttia vaalikoneeseen vastanneista äänestäjistä.

Marianna Simo