Kelan avustukset tökkivät – ruuhka pidentää käsittelyaikoja

Hakemusten käsittelyssä on tällä hetkellä eri puolilla maata viivettä.

Päivi Tuovinen

Kelan asumistuen ja työttömyysturvan hakemukset ovat ruuhkautuneet tänä vuonna tavallista pahemmin.

Neljän viime kuukauden aikana asumistuen hakemuksia on tullut noin 70 000 eli 9 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Työttömyysturvan hakemuksissa lisäystä on noin 6 prosenttia ja vammaisetuuksien hakemuksissa prosenttia.

Ruuhka koettelee etenkin isoja kaupunkeja. Hakemusten määrän kasvaessa käsittelyajat ovat pidentyneet, mikä puolestaan ruuhkauttaa Kelan yhteyskeskuksen puhelinpalvelua, kun asiakkaat tiedustelevat hakemuksensa käsittelytilannetta.

– Tarkkaa tietoa hakemusmäärän kasvun syistä ei ole. Työttömille saattaa olla tarjolla entistä enemmän osa-aikatyötä tai satunnaisia keikkatöitä. Siksi työttömyysturvassa tehdään tavallista enemmän tarkistushakemuksia, Kelan Etelä-Suomen aluejohtaja Sirkka Hongell arvioi.

Hakemusten käsittelyssä on tällä hetkellä eri puolilla maata viivettä. Työttömyysturvahakemuksen ratkaisu saattaa kestää yli neljä viikkoa kahden viikon tavoiteajan sijaan.

Ruuhkautunutta työtilannetta puretaan osin ylitöinä ja tehostetuin työjärjestelyin.

Ruuhka-tilanteessa asiakkaan kannattaa pysyä jonossa.”

Kelan puhelinpalveluun soittavista asiakkaista suuri osa kysyy tai kiirehtii oman hakemuksensa käsittelyä. Keskimääräinen jonotusaika Kelan puhelinpalveluun on ollut tällä viikolla noin seitsemän minuuttia.

– Ruuhkatilanteessa asiakkaan kannattaa pysyä jonossa. Silloin pääsee palveluun omalla vuorollaan jonon edetessä. Jos keskeyttää jonotuksen ja soittaa uudelleen, jonottaminen alkaa alusta, Yhteyskeskuksen johtaja Pirjo Myyry sanoo.

Jonottamista voi välttää asioimalla verkossa.

Etuuksien maksupäivät on helppo tarkistaa osoitteesta www.kela.fi/maksupaivat. Hakemusten käsittelylle asetetut tavoiteajat ovat osoitteessa www.kela.fi/kasittelyajat.

Oman hakemuksen käsittelytilanteen voi tarkistaa asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi, johon kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Asiointipalvelussa voi myös hakea useimpia Kelan etuuksia tai hoitaa esimerkiksi asumistuen vuosi- ja välitarkistuksen sekä lakkautuksen.

toimitus