Muokkaa

Ikiliike starttasi Tuusulassa

Tuusulan Naivoimistelijoiden iloiset Ikiliike-ohjaajat Marja-Leena Karhapää, Merja Kataja ja Outi Nokelainen

Tarja Sarkola

Tuusulan Naisvoimistelijoiden Ikiliike-startissa pääsi tutustumaan uusiin, ikääntyville tarjottaviin tunteihin sunnuntaina. Seuran Ikiliike-vastaava, Marja-Leena Karhapää avasi tilaisuuden kertomalla Ikiliike-hankkeesta pienelle, mutta sitäkin kiinnostuneemmalle yleisölle, jota aurinkoinen ja lämmin sää varmasti verotti. Tuusulan Naisvoimistelijat on yksi pilottiseuroista Suomen Voimisteluliiton Ikiliike – ikääntyvien liikunnan kehittämishankkeessa. Tavoitteena on lisätä liikkuvien ikääntyvien määrää ja saada heidät mukaan voimisteluseuratoimintaan.

Näytetunneilla pääsi kokeilemaan keppijumppaa sekä haastamaan tasapainoaan ja lopuksi venyttelemään. Ikiliikkeen teesit laatineen Marjo Rinteen mukaan liikunta tuottaa ryhmälle iloa ja onnistumisen kokemuksia, lisää itsetuntemusta ja omatoimisuutta, vahvistaa fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja ja aktivoi aivoja ja virkistää muistitoimintoja.

Voimisteluliiton seurat ovat olleet ikäihmisten liikuttamisen edelläkävijöitä, ja seuroilla on runsaasti kokemuksia ikääntyville tarkoitetusta liikuntatoiminnasta. Hankkeessa kootaan seurojen tietotaitoa yhteen ja kehitetään koko liiton, voimisteluseurojen ja ohjaajien asiantuntemusta. Hankkeessa luodaan ikääntyville myös liikuntasisältöjä sekä valmistuntimalleja.

Lisätietoja Ikiliike-hankkeesta:

www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/ikaantyvat

Tuusulan Naisvoimistelijat ry:n Ikiliike-vastaava: Marja-Leena Karhapää (puh. Puh. 045-1631510)

www.tuusulannaisvoimistelijat.fi

Nina Virtanen

Tuusulan Naisvoimistelijat

Tuusulan Naisvoimistelijat ry on voimisteluseura, jonka tarkoituksena on tarjota jäsenistölleen laadukasta ja monipuolista liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasoilla. Kehittyvä ja aikaansa seuraava yhdistys perustettiin 1932, eikä kipinä ole sen jälkeen päässyt sammumaan. Olemme liikuttaneet tuusulalaisia pian 80 vuotta!