Muokkaa

Keravan Musiikkiluokkien Tuki

Keravan Musiikkiluokkien Tuki ry on perustettu vuonna 1985 edistämään musiikkiluokkalaisten kotien ja koulun välistä yhteistyötä. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää musiikkiluokilla annettavan musiikinopetuksen toimintaedellytyksiä.

Yhdistys rahoittaa mahdollisuuksiensa mukaan soitinten ja musiikintoistolaitteiden hankintaa luokkiin sekä erityyppisiä musiikin opiskeluun liittyviä hankkeita. Yhdistys tukee myös oppilaiden konserttikäyntejä, jakaa stipendejä ja luokka-avustuksia leirikouluja varten. Yhdistys auttaa musiikkiluokkalaisten kevät- ja joulukonserttien käytännön järjestelyissä.