Setlementti Louhela

Minustako vapaaehtoinen?

Vapaaehtoistoiminta herättää mielikuvia ja kysymyksiä. Miksi ihmiset tekevät vapaaehtoistoimintaa ja joutuuko siihen käyttämään paljon aikaa? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastausta Setlementti Louhelan järjestämässä keskustelutilaisuudessa. Tilaisuus on kaikille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille avoin. ”Keskustelemme rennossa ilmapiirissä vapaaehtoistoiminnasta sekä siitä, millaisia vapaaehtoistehtäviä voi esimerkiksi Louhelassa tehdä. Paikalla on myös jo toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia kertomassa omista kokemuksistaan”, kuvailee Setlementti Louhelan vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Krista Maarajärvi.

Ajanpuute on tutkimusten mukaan yleisin este vapaaehtoistoiminnalle. Toiminta saatetaan nähdä aikaa vievänä tai että vapaaehtoinen on vain antavana osapuolena. Tämän ennakkokäsityksen Maarajärvi haluaa kumota. ”Vapaaehtoistoiminta voi olla mukava harrastus muiden joukossa ja parhaimmillaan se antaa elämään uusia ihmissuhteita tai kokemuksia. Omat vapaaehtoistehtävät ja niihin käyttämänsä ajan saa aina valita oman mielenkiintonsa ja aikataulunsa mukaan”, hän painottaa. ”Esimerkiksi osa ystävätoimintaan osallistuvista vapaaehtoisista tapaa omaa ystäväänsä pari kertaa kuukaudessa tunnin tai kahden ajan. Tällöin ajallinen panostus ei ole kohtuuton, ja suurin osa kokeekin saavansa toiminnasta enemmän kuin mitä antaa.”

Louhelan vapaaehtoisten avusta hyötyvät erityisesti ikäihmiset, maahanmuuttajat sekä erityistuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret. Vapaaehtoinen voi avustaa henkilöitä kertaluonteisesti tai tavata säännöllisesti yksittäistä henkilöä ystävätoiminnassa. ”Henkilöt, jotka ovat saaneet vapaaehtoisen apua, ovat palautteiden perusteella olleet kiitollisia vapaaehtoisista. Apu on ollut korvaamatonta ja mahdollistanut esimerkiksi ikääntyneelle lääkärissä tai kaupassa käynnin. Tärkeintä on ollut heidän mielestään kuitenkin se, että vapaaehtoinen on ollut läsnä ja kuunnellut”, Maarajärvi toteaa.

Minustako vapaaehtoinen? -keskustelutilaisuus to 30.8.2018 klo 17-18:30
Rinkulan olohuone, Louhelankuja 1 A, 04400 Järvenpää
Kahvitarjoilu

Setlementti Louhela

Aikaisempia kirjoituksia

Setlementti Louhela

Setlementti Louhela ry on Järvenpäässä ja sen lähialueilla toimiva uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö. Luomme osallistumisen mahdollisuuksia, ja mahdollistamme yhteisöllisyyden kehittymistä. 
Kehitämme kansalaistoimintaa, lapsi- ja nuorisotyötä, kotona asumista tukevia palveluita ja yhteisöllisiä toimintamuotoja. Lisäämme elämän rikkautta ja pärjäämisen mahdollisuuksia opintotoiminnan, pienryhmätoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan avulla. 
Tuemme uussuomalaisten kotiutumista ja kantasuomalaisten elämää monikulttuurisessa Suomessa. Toimimme vapaaehtoistyöntekijöiden ja ammattilaisten yhteisvoimin, paikallisista tarpeista käsin, ihmisten keskellä ja ihmisten kesken.

Uusimmat mielipiteet