Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto

Yhdistysväki, kaupunki ja asukkaat kohtasivat Pop up Järvenpäässä

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto

Marraskuussa pidetyssä Pop up Järvenpäässä vieraili yhteensä 183 vierailijaa. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä Pop up -tapahtumassa tehtiin tunnetuksi alueen vilkasta yhdistystoimintaa ja kaupungin eri palveluita. Asukkaat antoivat palautetta ja kertoivat toiveitaan kaupungin palveluista ja yleisemmin alueen harrastusmahdollisuuksista. Pop upin kävijöitä puhuttivat kaupungin kehittyminen ja keskusta-alueen rakennustyöt.

- Järvenpään harrastusmahdollisuuksia pidettiin hyvinä. Kiitosta saivat esimerkiksi Rampakan juoksuportaat ja Rantapuisto, kertoo palveluesimies Tiina Inkinen Järvenpään kaupungilta.

Virkistysalueille toivottiin parannuksia muun muassa valaistukseen, polkujen kunnostukseen ja laavujen kunnossapitoon sekä siivoukseen. Heikkokuuloisten osallistumista yleisötapahtumiin helpottaa toimivat ja oikein sijoitetut induktiosilmukat. Kaupungilla voisi olla myös lainattavissa siirrettäviä induktiosilmukoita. Palvelupisteissä voisi olla myös palvelusilmukkana toimivat matot, vinkkasi Keski-Uudenmaan Kuulon Olavi Taipale Pop upin pitäjille.

- Järjestötoimijat pitivät tärkeänä yhteistyötä kaupungin kanssa. Yhdistykset haluaisivat järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja tehdä muutenkin tiiviimpää yhteistyötä, summaa Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston kumppanuuskehittäjä Katja Repo kävijöiltä saatua palautetta. Esimerkiksi perhe- ja lapsijärjestöt voisivat olla mukana koulujen tapahtumissa ja osallistuja koulujen yhdenvertaisuus- ja globaalikasvatukseen.

Yhdistykset toivoivat Järvenpään kaupungilta myös paikkaa jossa yhdistysten esitteet voisivat olla esillä. Lisäksi kirjastoon tai muuhun kaupungin palvelupisteeseen toivottiin paikallisille yhdistyksille mahdollisuuksia esittäytyä. Myös maksuttomista kokoontumis- ja harrastiloista oli puutetta.

Kaupungilta toivottiin tehokkaampaa viestintää ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja harrastusmahdollisuuksista. Myös yhdistyksiltä toivottiin tehokkaampaa ja kohdennettua viestintää massaviestinnän sijaan. Mun Jäke -appia pidettiin toimivana tapana selvittää järvenpääläisten mielipiteitä. Järvenpään nettisivuja sen sijaan pidettiin sekavana ja tietojen löytämistä hankalana.

Pop upia pistäytymistä pidettiin helppona ja toimintatapaa hyvänä tiedon jakamiseen ja kaupunkilaisten kohtaamiseen. Tämänkertaista sijaintia Mannilantiellä pidettiin syrjäisenä. Jatkossa Pop upia toivottiin kävelykadulle tai kauppakeskukseen.
 

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto

Aikaisempia kirjoituksia

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto

Yhdistysverkosto on Järvenpään, Keravan, Tuusulan, Nurmijärven, Mäntsälän ja Pornaisten alueella toimivien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöjärjestö. Yhdistysverkosto tukee jäseniensä toimintaa ja edistää järjestöjen välistä yhteistyötä.

Yhdistysverkosto toimii alueellisena yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tiedotuspisteenä ja on mukana vapaaehtoistoiminnan kehittämisyhteistyössä muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa paikallistasolla ja ympäri Suomea.

Yhteistyötä tehdään myös eri tavoin Keski-Uudenmaan alueen oppilaitoisten ja yritysten kanssa.

Kotisivut: www.yhdistysverkosto.net

Uusimmat mielipiteet