Setlementti Louhela

Vapaaehtoistyö on täysin win-win juttu!

“Ohjaan englannin kerhoa vapaaehtoisena. Olen jo 72-vuotias, eläkkeellä, ja vapaaehtoistyö antaa syyn lähteä kotoa liikkeelle ja tuo merkityksellisyyttä elämään. Englannin kerhosta hyödyn siis minä sekä osallistujat, tämä siis täysin win-win juttu!”, kertoo Michael.

Michael Belin toimii englannin kielen ryhmien ohjaajana sekä Setlementti Louhelan Rinkulassa että Keski-Uudenmaan Klubitaloilla. Englannin kielen ryhmissä keskiössä on keskusteleminen ja osallistujat ovat kielitaidoiltaan aina aloittelijoista edistyneisiin.

“Ryhmien ohjaamisessa mukavana haasteena on se, että kuinka toteuttaa kerhokerrat siten, että sekä aloittelijat että edistyneet hyötyvät opetuksesta. Oppimisen pitää olla mielekästä kaikille osallistujille ja pitää ottaa huomioon myös, että kaikki oppivat omaan tahtiin. Pitää rohkaista osallistujia puhumaan, kielioppivirheistä ja virheellisestä ääntämisestä huolimatta. Oikein puhuminen ei ole tärkeintä, vaan se, että uskaltaa puhua ja käyttää kielitaitoaan. Ohjaamisessa tärkeintä on kärsivällisyys, oppiminen vie aikaa!” Kertoo Michael.

Michaelin ohjaamat englannin kielen kerhot ovat maksuttomia osallistujille ja toimivat Järvenpäässä Setlementti Louhelan Rinkulassa että Keski-Uudenmaan Klubitalolla. Rinkula  on kaikille avoin kohtaamispaikka, olohuone, ja on avoinna joka arkipäivä. Rinkulassa järjestetään päivittäin erilaisia vapaaehtoisten ohjaamia kerhoja. Keski-Uudenmaan Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama yhteisö. Klubitalo tarjoaa jokaisen omista tarpeista lähtevää toimintaa ja vertaistukea. Molemmissa paikoissa englannin kielen ryhmät on perustettu osallistujien tarpeesta ja toiveesta.

“Arvostan, että olen tullut osaksi yhteisöä ja oppinut tuntemaan ihmisiä. Vapaaehtoistyö saa minut tuntemaan oloni hyväksi ja tarpeelliseksi”, kertoo Michael.

Tammikuussa Järvenpäässä alkaa laaja vapaaehtoistoiminnan koulutus, jossa kouluttajina toimii joukko järvenpääläisiä yhdistyksiä, kaupunki ja seurakunta. Maksuton koulutus on avoin kaikille ja koostuu kolmesta yhteisillasta ja vapaavalintaisista teemailloista. Yksi teemailta on keskittynyt ryhmänohjaustaitojen vahvistamiseen ja siitä hyötyvät sekä pitkään ryhmän ohjaajana toimineet että ryhmän ohjaamista vasta suunnittelevat uudet vapaaehtoiset.


 

Setlementti Louhela

Aikaisempia kirjoituksia

Setlementti Louhela

Setlementti Louhela ry on Järvenpäässä ja sen lähialueilla toimiva uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö. Luomme osallistumisen mahdollisuuksia, ja mahdollistamme yhteisöllisyyden kehittymistä. 
Kehitämme kansalaistoimintaa, lapsi- ja nuorisotyötä, kotona asumista tukevia palveluita ja yhteisöllisiä toimintamuotoja. Lisäämme elämän rikkautta ja pärjäämisen mahdollisuuksia opintotoiminnan, pienryhmätoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan avulla. 
Tuemme uussuomalaisten kotiutumista ja kantasuomalaisten elämää monikulttuurisessa Suomessa. Toimimme vapaaehtoistyöntekijöiden ja ammattilaisten yhteisvoimin, paikallisista tarpeista käsin, ihmisten keskellä ja ihmisten kesken.

Uusimmat mielipiteet