Setlementti Louhela

Voimaannuttavalla otteella arvokas elämä kaikille

Ryhmissä tapahtuva yhteinen pohdinta innostaa ja voimaannutta. Anne Turunen YES-hankkeesta, Irene Apell erityislasten ja nuorten toiminnasta, Jyrki Brandt olohuone- ja monikulttuurisesta työstä, Synnöve Sternberg hallinnosta ja Tiina Herttuainen vapaaehtoistoiminnasta pohtivat yhdessä voimaantumisen haasteita.

Setlementti Louhela ry

Setlementti Louhelassa käynnistyi voimaantumisvalmennus viime viikolla. Tavoitteena on saada työkaluja Setlementti Louhelan toimintaan osallistuvien voimaantumisen ja valtaistumisen tukemiseen.

Voimaantumisvalmennuksessa on mukana työntekijöitä lähes kaikista Setlementti Louhelan toimintamuodoista. Valmennus kestää vuoden, jonka aikana on viisi lähiopetuspäivää, mutta suurin työ tehdään omassa työssä, jossa opittua sovelletaan käytäntöön. Oleellista on myös teoriapohjan vahvistaminen. Syksyllä 2020 Louhelasta valmistuu toistakymmentä auktorisoitua voimaantumisvalmentajaa.

Positiivinen psykologia ja vahvuuspedagoginen työote on ollut jo pitempään Louhelan työn perusta, mutta Louhelassa haluttiin lähteä syventämään osaamista ja löytämään uusia työkaluja voimaantumisen levittämiseen. Voimaantumisella tarkoitetaan kykeneväksi tulemista eli se on keino, jonka avulla yksilöt, ryhmät ja yhteisöt tulevat kykeneviksi kontrolloimaan olosuhteitaan ja saavuttamaan päämääriänsä ja auttamaan itseään ja toisia elämänlaadun maksimoimisessa.

Voimaantumisen perusarvot ovat ihmisarvo, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja itsemääräämisoikeus. Nämä linkittyvät yhteisöllisyyteen eli yhdessä toimimiseen ja ihmisten keskinäiseen huolenpitoon sekä osallisuuteen. Arvot istuvat hyvin Setlementti Louhelan perusarvoihin, jotka ovat rohkeus, ja luottamus, paikallisuus ja yhteisöllisyys sekä yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus. ”Tämä valmennus voimaannuttaa myös meitä valmennettavia. Tästä saadaan uusia näkökulmia ja tärkeitä työkaluja setlementtityöhön”, kertoo Jyrki Brandt Louhelan kansalaistoiminnan yksiköstä.

Valmennuksen aikana Louhelan toimintaa ja työprosesseja arvioidaan ja toimintaa kehitetään monella tasolla. Tavoitteena on voimaantumisen kautta siirtyminen pärjäämisestä kukoistukseen, jossa tunnistamme vahvuutemme, tiedostamme varjomme ja ymmärrämme mahdollisuutemme vaikuttaa oman elämän ja asioiden kulkuun.

Valmentajana toimii järvenpääläinen kasvatustieteen maisteri, kouluttaja ja tietokirjailija Juhani Räsänen, joka antaa työpanoksensa vapaaehtoistyönä.

Lisätietoja:

Valmentaja Juhani Räsänen 050 520 1340/[email protected]

Toiminnanjohtaja Synnöve Sternberg 040 539 5344/ [email protected]

Setlementti Louhela

Aikaisempia kirjoituksia

Setlementti Louhela

Setlementti Louhela ry on Järvenpäässä ja sen lähialueilla toimiva uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö. Luomme osallistumisen mahdollisuuksia, ja mahdollistamme yhteisöllisyyden kehittymistä. 
Kehitämme kansalaistoimintaa, lapsi- ja nuorisotyötä, kotona asumista tukevia palveluita ja yhteisöllisiä toimintamuotoja. Lisäämme elämän rikkautta ja pärjäämisen mahdollisuuksia opintotoiminnan, pienryhmätoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan avulla. 
Tuemme uussuomalaisten kotiutumista ja kantasuomalaisten elämää monikulttuurisessa Suomessa. Toimimme vapaaehtoistyöntekijöiden ja ammattilaisten yhteisvoimin, paikallisista tarpeista käsin, ihmisten keskellä ja ihmisten kesken.

Uusimmat mielipiteet