LC Kellokoski/Annat

LC Kellokoski / Annojen avustukset haettavana

Lions club Kellokoski / Annat kerää varoja lahjoitettavaksi erilaisilla aktiviteeteilla. Näitä varoja lahjoitamme oman kylämme lasten, nuorten, vanhusten  ja vammaisten tarpeisiin, tuottamaan parempaa elämänlaatua, hyvää oloa ja iloa.

Eri yhdistykset ja yhteisöt voivat anoa LC Kellokoski / Annoilta myös avustuksia erilaisiin tarpeisiin. Avustusanomuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja lokakuussa.

Anomuksessa huomioitavia asioita

  1. Anomukset tulee tehdä aina kirjallisena
  2. Anomukset tulee lähettää sähköpostilla [email protected]  tai postittaa yhdistyksen hallituksen jäsenelle
  3. Anomukset  tulee olla perillä 31. tammikuuta tai  30. syyskuuta mennessä
  4. Anomuksesta tulee ilmetä: Hakija, yhteyshenkilön tiedot, mihin tarkoitukseen avustusta haetaan, milloin avustus on oltava hakijalla ja anottava asia/tavara tai anottava euromääräinen summa
  5. Anomuksesta tulee myös ilmetä onko avustusta haettu muilta yhdistyksiltä/tahoilta
  6. Avustuksia ei myönnetä yksityiselle henkilölle tai perheelle (kts. katastrofirahasto).

Anomusten käsittely

Määräaikaan  mennessä saapuneet  avustusanomukset  käsitellään  klubin hallituksessa. Hallitus esittelee ne klubikokoukselle, joka tekee lopullisen päätöksen anomuksen hyväksymisestä sekä lahjoituksen määrästä tai anomuksen hylkäämisestä. Anoja saa aina tiedon päätöksestä.

LC Kellokoski / Annat maksaa lahjoitettavan summan hakijan osoittamalle pankkitilille. Jos lahjoitus on tavaraa, maksamme siitä meille osoitetun laskun tai siirrämme rahaa kuittia vastaan hakijan osoittamalle pankkitilille. Stipendit maksetaan aina rahana.

Katastrofirahasto

Katastrofirahasto on perustettu auttamaan henkilöitä, jotka ovat kohdanneet äkillisen, ennalta arvaamattoman onnettomuuden ja tarvitsevat nopeaa apua. Näissä tapauksissa LC Kellokoski / Annat voivat tukea katastrofirahastostaan myös yksityisiä henkilöitä tai perheitä.

https://www.facebook.com/LC.Kellokoski.Annat/

LC Kellokoski/Annat

Aikaisempia kirjoituksia

LC Kellokoski/Annat

LC Kellokoski/Annat on osa kansainvälistä Lions-järjestöä. Lions- toiminta on maailmanlaajuista vapaaehtoista, luotettavaa palvelutyötä niin kansainvälisellä kuin paikallisella tasolla. Naisklubi Annat toimii pääosin Tuusulan Kellokosken kylän alueella.
Suurin osa auttamistyöstä kohdistuu kellokoskelaisten lasten, nuorten ja vanhusten elämän tukemiseen ja auttamiseen erilaisilla palveluaktiviteeteilla ja varainkeräysprojekteilla.

Lisätietoja  : www.e-clubhouse.org/sites/kellokoskiannat

Uusimmat mielipiteet