Ikäihmiset ovat voimavara

Tilastokeskus julkaisi syksyllä uuden väestöennusteensa, jossa arvioidaan Suomen väestön kehitystä tulevina vuosikymmeninä.