Pääkirjoitus: Vastuullisen sisällön vaatimus korostuu

Liiton nimenmuutoksen tarkoituksena on korostaa, että julkaisijat ovat sitoutuneet vastuullisiin ja luotettaviin sisältöihin riippumatta siitä tavasta, millä niitä julkaistaan. Anton Soinne

Sanomalehtien Liitto on vaihtanut nimensä Uutismedian liitoksi. Uutismedian liitto on Suomen sanomalehtien, kaupunkilehtien ja muiden uutismedioiden julkaisijoiden toimialajärjestö, jonka tehtävänä on parantaa uudistuvan, luotettavan ja suomalaisille merkityksellisen uutismedian toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.