Lukijalta: Järvenpään Justin ongelmat ja Keusote

21 lääkäriä ja 23 sairaanhoitajaa Justin entisistä tai nykyisistä työntekijöistä

Keski-Uusimaassa on nähty syksyn aikana useita mielipidekirjoituksia Keusotesta (mm. Tehy 22.9. ja Keusoten johto 26.9.).

Keskustelussa on jäänyt kuulumattomiin Justin avosairaanhoidon henkilöstön ääni.

Olemme koettaneet aktiivisesti vaikuttaa toimintamme kehittämiseen, mutta henkilöstöä ei ole kuunneltu päätöksenteossa.

Järvenpään avosairaanhoidon pitkäaikainen ongelma on ollut aikojen saatavuus ja hoidon jatkuvuuden toteutumattomuus.

Suurimpina syinä edellisiin näemme kroonisen resurssipulan ja johtamisen puutteen.

Esimerkiksi lääkärivirkojen määrä ei ole noussut samassa suhteessa kuin Järvenpään kasvanut väestön määrä ja lisäksi Justista puuttui koko vuoden 2019 ylilääkäri.

Syksyllä 2019 avosairaanhoidon lääkäripula hankaloitui ja 19 lääkärivirasta oli täyttämättä useita, mikä näkyi henkilöstön uupumisoireina ja kertyvinä tekemättöminä töinä.

Vuoden 2020 alussa olimme henkilöstönä motivoituneita aloittamaan muutosprosessin ongelmakohtien parantamiseksi.

Keusote oli luonut raamit avosairaanhoidon työn kehittämiselle, ja kehittämistyön pohjaksi oli valittu Savoa Partners Oy:n kehittämä tiimimalli, jossa painotetaan etähoidon merkitystä.

Nopeasti kävi selväksi, että henkilöstön osallistaminen kehitystyöhön jäi hyvin näennäiseksi. Päätöksentekoprosessi ja johtamiskulttuuri oli ja on edelleen hierarkkista ja vahvasti ylhäältä päin säädeltyä ja valvottua.

Vinoutunut ja kankea päätöksenteko sekä Justin henkilöstön, apulaisylilääkäreiden ja ylilääkärin näkemyksistä piittaamattomuus on johtanut Justin henkilöstön kokemaan luottamuspulaa Keusoten avosairaanhoidosta päättäviä henkilöitä kohtaan.

On myös merkillepantavaa, ettei Savoa Partnersin henkilöstö toimi pelkästään asiantuntijan roolissa. Yritys myös vahtii mallin käyttöönottoa eri toimipisteissä sekä välittää tietoa päätöksentekotahoille.

Vastuun antaminen ulkopuoliselle yritykselle Justin oman henkilöstön sijaan on koettu osoituksena, ettei henkilöstömme paikallistuntemus, osaaminen tai kehitysehdotukset ole arvostettuja.

Erityisesti nuoria lääkäreitä talosta on karkottanut painostus hoitamaan potilaat etäkontaktissa. Lääkäreillä on jatkossakin oltava ammatillinen autonomia ja kyseenalaistamaton mahdollisuus tehdä itsenäiset päätökset potilaan vastaanotolle ottamisesta.

Kokenut erikoislääkäri hoitaa enemmistön asioista etänä, mutta vastavalmistuneen kollegan tulee jo kliinistä työskentelyä oppiakseen kutsua enemmistö potilaistaan vastaanotolle.

Etähoitoa tulee oppia koulutusterveyskeskuksessa koulutussessioiden ja intensiivisen tutoroinnin kautta, eikä pakon sanelemana ja konsulttifirman edustajan hengittäessä niskaan lääkärin päätöksentekoa kritisoiden.

Viimeisen noin vuoden aikana Järvenpäästä on joko irtisanoutunut tai jäänyt virkavapaalle työskentely-ympäristöön liittyvien ongelmien vuoksi yhteensä 15 lääkäriä.

Joukossa on erikoislääkäreitä, yleislääketieteeseen erikoistuvia lääkäreitä ja vasta uransa aloittaneita, ensimmäisiä terveyskeskuspalveluita tekeviä lääkäreitä.

Lisäksi sairaanhoitajia on samassa ajassa lähtenyt avosairaanhoidon puolelta yhteensä 18 ja moni vielä Justissa työskentelevistä harkitsee lähtemistä tilanteen ollessa edelleen sietämätön.

Keusotella on selvästikin varaa luopua tällaisesta osaamisesta, koska työntekijöiden huolta työskentelyolosuhteista ei ole kuultu, vaikka jaloilla äänestämistä on katsottu kohta jo vuoden ajan.

Työympäristöä kuormittaa myös koko yhteisön kollektiivinen väsyminen ja työuupumuksesta johtuvat poissaolot.

Järvenpään aikaisemmin hyvä maine koulutusterveyskeskuksena on jo pitkälti menetetty ja tieto on kiirinyt kauas.

Ensi vuoden kesäsijaisista kaikki tiedossa olleet ovat peruneet tulonsa.

Osa työnsä Justissa lopettaneista on järvenpääläisiä ja aidosti huolissaan kotikuntansa tuottamien terveyspalveluiden laadusta ja potilasturvallisuuden toteutumisesta.

Nyt on viimeistään sekä kuntalaisten että kunnallispoliitikkojen aika vaatia Keusotelta riittävää resursointia ja kiireellisiä toimenpiteitä, jotta Justista saadaan jälleen laadukas terveyspalveluiden tuottaja sekä henkilöstönsä osaamista kunnioittava, kannustava ja haluttu työ- ja koulutuspaikka.

Kommentoi

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.