Ari Koposen kolumni: Nuorten liikkumattomuudesta korona-aikana

Koronapandemia ja siihen liittyvät tiukat rajoitukset ovat vaikuttaneet nuorten liikkumiseen merkittävästi.