Lukijalta: Tee huoli-ilmoitus, jos kannat huolta ikäihmisen pärjäämisestä

Kuka tahansa voi tehdä huoli-ilmoituksen, jos huolestuu ikäihmisen tilanteesta. Pelkkä huoli riittää. Jos ikääntynyt ihminen ei huolehdi itsestään, terveydestään tai turvallisuudestaan, on ilmoituksen aika. Syynä ilmoituksen tekoon voi olla myös se, ettei ikääntynyt saa riittävästi hoitoa tai on kohdannut laiminlyöntejä ja/tai kaltoinkohtelua.