Tekstiviestit: Auton ja maapallon välissä on vain rengas

Jos haluat estää Keravan Jokivarren kallioitten louhinnan työpaikka-alueeksi, allekirjoita aloite yleiskaavan muuttamiseksi kuntalaisaloite.fi-sivustolla. Heikki Komokallio