Eero Lehden kolumni: Elvytystä ja liittovaltiota tuppaa tulemaan

Kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin, perusteina oli useita tekijöitä: turvallisuus, Euroopan sisämarkkinat ja pidemmän päälle myös yhteinen valuutta.