Vaalikynä: Asuntopolitiikkaa asukkaiden vai sijoittajien ehdoilla?

VTT on arvioinut Asuntotuotantotarve 2020–2040-tutkimuksessaan, että Suomen vuotuinen asuntotuotannon tarve on 30 000–35 000 asuntoa. Olennaista onkin pohtia, millaisia asuntoja tarvitaan.

Siirry vaalien tulospalveluun