Oikeus mätkäisi United Brotherhoodille ja Bad Unionille väliaikaiset toimintakiellot

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi 24. tammikuuta United Brotherhoodin ja sen alajärjestö Bad Unionin väliaikaisiin toimintakieltoihin, kertoo Poliisihallitus tiedotteessa. Poliisi valvoo käräjäoikeuden toimintakieltojen toteutumista. Valvonnan käytännön toteuttamisesta on valmisteilla ohjaava kirje, joka toimitetaan poliisin yksiköihin sen valmistuttua. Tavoitteena on, että tämä tapahtuu viimeistään 27. tammikuuta. Kirje on julkinen ja se julkaistaan poliisin verkkosivulla sen jälkeen, kun se on toimitettu yksiköihin. Kanteen järjestöjen lakkauttamisesta nostivat Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus 6. syyskuuta 2019.