Näin lukivaikeudet näkyvät ajo-opetuksessa – "Ajokortin saaminen on vielä kovempi juttu kuin muille"

Tutkijoiden mukaan lukivaikeuksia esiintyy noin 5 – 10 prosentilla suomalaisista. Lisäksi heikkojen lukijoiden osuus on lisääntynyt selvästi viimeisimmän PISA-tutkimuksen mukaan. Nuoruusiässä lukivaikeus näkyykin suomalaisilla erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen hitautena ja työläytenä.