Jätteen määrässä ennätyskasvu – kaatopaikalle kuskataan orgaanijätteestä alle prosentti

Yhdyskuntajätettä kertyi noin kolme miljoonaa kiloa vuonna 2018, mikä oli kahdeksan prosenttia eli lähes 230 000 tonnia enemmän kuin edellisvuonna.