JYK-kampuksen liikuntatilat koulun yhteyteen – rakentamisaikataulu tarkentui: "Jaettuna sali mahdollistaa eri vaihtoehtoja"

Järvenpään kaupunginhallitus on päättänyt, että JYK-kampuksen liikuntatilat toteutetaan rakennettavan koulun yhteyteen hallitukselle esitellyistä päätösvaihtoehdoista vaihtoehdon 2 mukaisesti.