Tuusulaan on tulossa valtava työpaikka-alue – suosittu Sikokallio jää ulkoilu- ja virkistysalueeksi

Tuusulan itäväylänlänsipuolellerakennetaan valtava työpaikka-alue, joka on nimetty Rykmentinportiksi.