Anne Karjalainen nimetty EU:ssa laatimaan komissiolle lausunto sosiaalisesta Euroopasta

Euroopan unionin alueiden komitean Sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja keravalainen kaupunginvaltuutettu Anne Karjalainen (sd.) on nimitetty Brysselissä laatimaan komissiolle lausunnon ”Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi” -tiedonannosta.