Elintärkeät merikuljetukset pitävät laivaliikenteen Helsingin ja Tallinnan välillä lähes normaalina, vaikka Viro sulkee rajansa

Suomen varustamoiden julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan Suomen tuonnista ja viennistä lähes 90 prosenttia kulkee meritse. Näin ollen laivaliikenteen jatkuvuuden turvaaminen on välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden kannalta.