Avi tarkastaa ravintoloita – "Järvenpäässä jokunen paikka, jossa annettuja määräyksiä ei kaikin osin oltu huomioitu."

Miten Järvenpään, Keravan ja Tuusulan ravintolat ovat noudattaneet korona-ajan ohjeita ja rajoituksia, ja miten aluehallintovirasto (avi) on ohjeiden ja rajoitusten noudattamista Keski-Uudellamaalla valvonut?