Subjektiivisen päivähoito-oikeuden paluu ei juurikaan näy paikallisissa päiväkodeissa – työvoimatarvetta on silti

Lasten subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta rajattiin neljä vuotta sitten. Nyt voimaan tullut varhaiskasvatuslaki palauttaa kaikille lapsille yhtäläisen oikeuden varhaiskasvatukseen. Samalla muutettiin päiväkotien henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua.