Kahdesta demariyhdistyksestä tuli yksi: Jokelan ja Kellokosken Työväenyhdistykset ovat nyt Pohjois-Tuusulan Demarit

Jokelan ja Kellokosken Työväenyhdistykset yhdistyivät Pohjois-Tuusulan Demarit ry:ksi viime keväänä.