Järvenpää valtuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion 15 äänestyksen jälkeen

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen muistutti puheessaan, että alijäämän tekemisellä on rajansa. Heikki Löfman

Kaupungin talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021–2023 hyväksyttiin Järvenpään valtuustossa kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaisesti.