Vesilintujen pesiä tuhoutunut ulkoilijoiden vuoksi Rantamon kosteikolla – alueelle asennettiin opaskyltit ohjaamaan liikkumista kesäkuun puoliväliin asti

Rantamon kosteikolle on asennettu kaksi opaskylttiä ohjaamaan liikkumista. Anton Soinne

Ulkoilevien ihmisten määrä Rantamon lintukosteikon alueella on lisääntynyt vuoden aikana niin, että vesilintujen pesiä on päässyt tuhoutumaan.