Ylittikö kaupunginjohtaja valtuutensa? Keravan asemanseutua koskevista päätöksistä kantelu oikeusasiamiehelle: "Kaupungin ei olisi pitänyt alistua sivustakatsojaksi"

Havainnekuvissa Keravan asemarakennuksen viereen nykyisen porraspaviljongin tilalle on sijoitettu liikerakennus. Kantelijoiden mielestä kaupunginjohtajalla ei ole valtuuksia päättää ennakkoon tästä muutoksesta.

Keravalaiset Heikki Komokallio ja Kirsti Nieminen ovat tehneet kantelun Eduskunnan oikeusasiamiehelle Keravan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan päätöksistä, jotka koskevat Keravan asemanseudun kehittämistä.