Koronapandemia natisuttaa harjoittelemisen muotoa ja jopa perusolemusta

Covid–19-koronavirus on jyllännyt alkuvuoden, eikä valtiovallan asettamien rajoitusten purkautuminen edes asteittain vielä tuota järin kirkasta valoa kajastamaan "putken päähän".