Kirkon verotulot kasvoivat yllättäen koronavuonna – monet pienet seurakunnat ovat kuitenkin ahtaalla isojen kiinteistömenojen vuoksi

Kirkkojen ja muiden kiinteistöjen ylläpito rasittavat seurakuntien taloutta. Saarijärven kirkko on yksi neljästä kirkosta, joista Saarijärven vajaan 9 400 jäsenen seurakunta pitää nykyisin huolta. Risto Aalto

Evankelis-luterilaisen kirkon verotulot kasvoivat koronapandemiasta huolimatta viime vuonna noin 15 miljoonaa euroa eli 1,7 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Veroja kertyi noin 901 miljoonaa euroa. Edellisen kerran 900 miljoonan euron raja ylittyi vuonna 2015.